Jumat, 19 Februari 2016

Ruang Ragam Informasi Terkini

Menurut Tata Sutabri, menjelaskan bahawa maklumat itu adalah data yang diproses / ditafsirkan untuk mengambil keputusan http://ruangragam.blogspot.com.

Menurut Gordon B. Davis, maklumat yang data yang sedang mengerutkan ke dalam bentuk yang amat bermakna bagi penerima dan maklumat yang berguna dalam membuat keputusan.

Menurut Jogiyanto HM, Menyatakan maklumat yang akibat daripada memproses data ke dalam bentuk yang lebih bermakna dan berguna untuk penerima dan menerangkan acara -. Acara (event) adalah benar (hakikat) yang digunakan untuk membuat keputusan.

Raymond Mcleod menerangkan maklumat sebagai data yang diproses ke dalam bentuk yang mempunyai maksud bagi penerima dan berguna untuk membuat keputusan, sama ada di tempat atau masa hadapan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar